Szamara varos 3 mill.ember

Szamara város és -terület beruházási politikájával megegyezően, a beruházási projektek megvalósulásánál az első helyre kerül a (mind hazai, mind nemzetközi) magántőke-eszközök érdekeltté tételének ösztönzése, valamint új formájú, együttes (állami és magán, PPP) finanszírozásra alkalmas, megfelelő hozamú projektek felkutatása.

A befektetési/beruházási projektek finanszírozására oroszországi és regionális pénzintézeteket hívnak meg az illetékes szervek. Többoldalú támogatást kapnak a lízingprogramokra specializálódott társaságok. Aktív együttműködés valósulhat meg pénzügyi és hitelintézetekkel, valamint beruházási intézményekkel mint pénzügyi közvetítőkkel. Az (oroszországi, regionális és külföldi) pénzügyi közvetítők felmérése, majd elemzése alapján kerülnek kiválasztásra az együttműködésre leginkább alkalmas társaságok, melyekkel a befektetések akadálytalanul megvalósulhatnak, majd a ezekkel történő megállapodás eredményeként állapítják meg az állami/önkormányzati és magán, finanszírozási kooperáció (PPP) részleteit.

Мерия Самары

Polgarmester hivatal

Szamarai beruházási javaslatok

A beruházási/befektetési tevékenység monitorozására a beruházási Alapnál a beruházási projekteket ismertető egységes információs adatbázist hoztak létre, amely a potenciális befektetők adatbázisával egészül ki.

Tanácsadóink ismertetik Önökkel a Szamarában és térségében aktuális beruházási/befektetési projekteket és kampányokat, amelyek befektetőket illetve partnereket keresnek, továbbá beszámolnak az érdeklődésre számottartható árufélékről, a városi kampányokról és felkínált szolgáltatásokról, valamint felsorolják azon szervezeteket és hivatalokat, amelyekre szükségük lehet a befektetési döntés meghozatalánál illetve tényleges munkavégzésnél. Segítségükre lesznek az önkormányzati szervek vezetőivel/felelős munkatársaival való üzleti találkozók megszervezésénél. Amennyiben felkelti érdeklődésüket a Szamara városában vagy a térség területén megvalósuló bárminemű projekt lebonyolítása, a beruházási Alap szakemberei közreműködnek minden szükséges engedély, licence és/vagy egyéb dokumentum beszerzésénél.

Javasoljuk, hogy helyezzék el a befektetési projekt(-ek)re, földterületekre, ingatlanokra vonatkozó információikat a beruházási Alap Szamara város/térség költségvetésen kívüli fejlesztése honlapján, a «Beruházási Projektek» pontnál. Ehhez, kérjük, töltsék ki a Megrendelés létrehozása elektronikus űrlapunkat.

Jelenleg indításra váró, konkrét beruházási/befektetési projekt-tervezetek Szamarában:

  1. Iskolaélelmezési kombinát
  2. 110/10 kV alállomás
  3. 15 emeletes lakóház
  4. 15 emeletes lakóház
  5. Zöldövezeti lakónegyed
  6. Tiszta fehér márvány-megmunkáláson alapuló finomdiszperziós töltőanyag és frakcionált homoküzem
  7. Elektromos autók gyártásának megszervezése
  8. Trans-Fors komplexum
  9. Brandhall kereskedelmi és szórakoztatóipari komplexum

Jegyek űrbe városi

Orosz Federáció, a Volga menti Szamara város és vidéke: terület — 84,2 ezer nkm

Teljes lakosság – 3.243,1 ezer fő (2002. évben)
Nemzetiségi összetétel: orosz – 83,4 %, tatár – 3,6%, mordva – 3,6%, csuvas – 3,6%, fehérorosz – 0,6 %, kazah – 0,4 és egyebek (2002. évben)
Államnyelv – orosz
A terület vezetője — a Szamarai terület helytartója

A szamarai terület a gazdaságilag legfejlettebb első öt terület közé tartozik Oroszországban. Ez a terület jelentős költségvetési befizető. Szamara vidéke kulcspozíciót foglal el Oroszország európai részének közlekedési térképén. Keresztülhaladnak rajta a fő kelet-nyugati közlekedési folyosók, melyek összekötik Moszkvát az Urállal és Szibériával. A szamarai területen többek között kőolaj és földgáz lelőhelyek is előfordulnak, melyek a Volga-Uráli kőolaj és földgáz-vagyon részét képezik, ezen felül éghető palák és nem fémes építőipari alapanyagok is előfordulnak. Itt működik a Volga folyó egyik legnagyobb vízierőműve, a Leninről elnevezett. A terület talaja az egyik legtermékenyebb Oroszországban, bár vízhiánnyal küszködik. Fejlett infrastruktúrája és masszív építőipari kapacitása vonzóvá tették a területet a mind újabb és újabb ipartelepítések számára az utóbbi 50 év során.

Főbb iparágazatok: fémfeldolgozás és gépgyártás (személygépjármű, eszterga-berendezések, repülőgép, mezőgazdasági gépek, elektrotechnikai felszerelések, csapágyak, olaj-, vegy-, könnyű- és élelmiszeripari berendezések). Fejlett a kőolaj-feldolgozás, kőolaj-vegyipar és nehézvegyipar (szintetikus szesz-, fenol-, aceton-termelés), építőipari termelés (cement, azbocement és egyéb, különleges összetételű csövek, burkolatok); élelmiszeripar (malom- és húsipar), könnyűipar. A Szamarai terület Oroszországi monopóliummal rendelkezik 12 fajta ipari termékcsoport területén, ilyen többek között a személygépkocsi, sarokcsiszoló-gépek, hajómotorok, TU-154 repülőgéptípusok, hengerelt alumíniumlemez, stb.

A Szamarai terület további gazdasági fejlődésének és a lakosság életszínvonal-emelkedésének fő gátjává a kedvezőtlen környezeti viszonyok váltak a régió túlzott kőolaj-feldolgozó és egyéb nehézvegyipari telítettsége miatt. A nagymértékű városiasodottság és infrastrukturális telítettség eredményeképpen a terület mezőgazdasága nem képes a lakosság élelmiszer-szükségletének kielégítésére.

A Szamarai terület mezőgazdasági vertikuma igen kiterjedt, mintegy 460 különböző tulajdonformában működő, mezőgazdasággal foglakozó szervezetet foglal magában. A 3,2 ezret meghaladó mezőgazdasági termelő (farmer) gazdaság az 1.000-en felüli élelmiszeripari és feldolgozó ipari, valamint mezőgazdasági gép-karbantartó állomással egészül ki. A mezőgazdálkodás teljes területe mintegy 4 millió ha területen történik.

A Szamarai terület ipari, mezőgazdasági cégeivel üzleti kapcsolatot kereső társaságoknak küldhető el.

Jelentkezni megfelelő információval:

[küldje el a "küldést"]

Sikerült!


Яндекс.Метрика